Makanan Yang Halal Dan Baik Menurut Islam

Best Wallpaper Ideas website. Search anything about Wallpaper Ideas in this website.

Makanan Yang Halal Dan Baik Menurut Islam. Makanan yang halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat islam. Tetapi jika terbukti dari berbagai temuan dan fakta yang ada negara negara tersebut tidak menyembelihnya menurut syariat islam tidak halal dimakan.

Kriteria Makanan Disebut Halalan Thayyiba Bincang Syariah
Kriteria Makanan Disebut Halalan Thayyiba Bincang Syariah from bincangsyariah.com

Segala perkara yang baik adalah halal hukumnya dan segala sesuatu yang buruk adalah haram hukumnya. Kriteria makanan sehat menurut pandangan islam bahwa disamping halal dan baik makanan itu harus sesuai dengan pedoman hidup orang muslim yaitu al quran dan al haditsmungkin secara umum makanan tersebut sehat dan baik. Adakah anda tahukenapakah benda benda tersebut halal dimakan.

Kaidah dan kriteria makanan halal menurut islam seperti diterangkan di atas menunjukan kemudahan syariat islam dalam masalah ini.

Islam tidak mengabaikan kesihatan umatnyasebab itu lah islam hanya menghalalkan benda baik dan bersih serta mengharamkan benda benda yang kotornajis dan jijik rupanya. Adakah anda tahukenapakah benda benda tersebut halal dimakan. Seperti yang kita pelajari di atas makanan yang halal adalah baik untuk dimakan. Allah subhanahu wa taala berfirman.